OK
alborzhospital
           
           
           
 


(1الی7اردیبهشت هفته سلامت)
 
   
17 فروردین روز فعالیت فیزیکی  1 اردیبهشت روز اضافه وزن و چاقی 
5 خرداد روز کم کاری تیرویید
  
 
 15 تیر روز مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام 9 مرداد روز انتقال خون 
 30 شهریور روز  جهانی آلزایمر 
 
  2 اردیبهشت روز بیماریهای قلبی   10 خرداد روز ترک سیگار     
           
  4 اردیبهشت روز افسردگی         
           
5 اردیبهشت روز سرطان         
           
   6 اردیبهشت روز سکته مغزی        
         
   10 اردیبهشت روز فشار خون         
           

 
         7 آبان روز جهانی سکته مغزی
5 اسفند روز سلامت مردان 

  1 الی 7 آبانماه
پیشگیری از مسمومیت
 
 
15 الی 29 دیماه 
بسیج ملی آموزش تغذیه سالم
   6 اسفند روز پیشگیری از حوادث ترافیکی
 23 الی 30 مهر
هفته سلامت زنان
       
           6 اسفند روز پیشگیری از آسیب شغلی